Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Urbanlabel.nl. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te distribueren zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Urbanlabel.nl.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Urbanlabel.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Urbanlabel.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of (on)bereikbaarheid van de site.

Verwerking van persoonsgegevens

Urbanlabel.nl verwerkt de persoonsgegevens die aan Urbanlabel.nl verstrekt worden, bijvoorbeeld bij het invullen van een (web)formulier, of bij het plaatsen van een bestelling bij Urbanlabel.nl. Het gaat dan om gegevens zoals NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, betaalgegevens en overige gegevens die door u worden verstrekt. Deze gegevens worden opgeslagen in ons bestand en worden uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor u de gegevens aan Urbanlabel.nl heeft verstrekt. Urbanlabel.nl zal uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij
– de doorgifte geschiedt aan een door Urbanlabel.nl voor de in dit beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Urbanlabel.nl een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
– Urbanlabel.nl op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Urbanlabel.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Cookiebeleid

Urbanlabel maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op het apparaat waarmee u de website bezoekt, wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Urbanlabel.nl maakt gebruik van analytische cookies en advertentie cookies. Ook kunt u via onze websites content op socaile media delen. In het kader daarvan plaatsen derden, zoals Facebook, Twitter en Google cookies. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de desbetreffende instellingen te kiezen.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van onze website, hiermee kunnen we het gebruik van onze website verbeteren en de beleving optimaliseren. Deze website maakt gebruik van de diensten van Google Analytics, een webanalyse-service welke wordt aangeboden door Google Inc. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Kijk voor meer informatie omtrent de cookies van Google Analytics en voor het uitschrijven hiervan op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Sociale media

U kunt via onze website content via sociale media delen en promoten. De desbetreffende buttons werken omdat sociale media bedrijven hiervoor cookies of tools plaatsen. Voor deze cookies of tools gelden de privacy statements van de sociale media bedrijven. Let op: de inhoud van de privacy statements kan door de derde worden gewijzigd.

Cookies verwijderen

Cookies kunnen op elk moment verwijdert worden of geplaatst worden. Het is mogelijk om uw toestemming op een later moment in te trekken of op een later moment alsnog toestemming te geven. Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen voor het plaatsen van de niet functionele cookies en de niet functionele cookie verwijdert wat is geplaatst, zal bij een nieuw bezoek aan onze website opnieuw om uw toestemming worden gevraagd. Het verwijderen van cookies kan door de geschiedenis te wissen in de internetbrowser.

 

 

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.